Anmälan Entreprenörskolan

Start 29 augusti på Campus Varberg

Har du ett mindre företag eller funderar på att starta ett? Då är Entreprenörskolan, Varberg något för dig. Vid sju tillfällen under hösten får deltagarna grundläggande kunskaper och insikter i företagandets villkor.

Obs! Utbildningen är kostnadsfri, men om du uteblir från mer än tre seminarier kommer vi att debitera 100 kr/uteblivet seminarium. Samma summa debiteras om du uteblir utan avanmälan.

Form "" not found.