Varbergs kyrka

Mitt i Varbergs pulserande stadsliv reser sig Varbergs kyrka, ett rum för andakt och stillhet samt traditionella gudstjänster. Ibland bjuds här även på förstklassiga konserter och musik på hög nivå.

Varbergs kyrka är inte den första kyrkan vid torget i Varberg. Den gamla kyrkan, Caroli kyrka, förstördes vid en stor stadsbrand 1762. Den nuvarande kyrkan uppfördes i gustaviansk stil mellan åren 1769 till 1772. Kyrkobyggnaden ritades av den tyskättade murarmästaren Friedrich August Rex och uppfördes på samma plats som den förstörda helgedomen. Varbergs kyrka har dock föregångare så långt tillbaka som till 1200-talet.

Varbergs kyrka är enskeppig och har ett rektangulärt långhus. Koret, som ligger på den östra sidan, är femsidigt. Tornet i väster har putsade strävpelare, och är utrustat med ett tornur. Tornet kröns av en öppen lanternin. Fasaderna är vita och stänkputsade. De genombryts av rundbågeformade muröppningar, vars omfattningar är slätputsade. Fasaderna är också försedda med väggpelare och takbårder. Ursprungligen hade kyrkan tegeltak, men under 1890-1891 byttes det ut mot zinkplåt, som i sin tur byttes mot kopparplåt 1978.

Från början hade kyrkan två vapenhus, men dessa revs 1813. Norr om långhuset finns en sakristia. Den byggdes 1961, ungefär i samma stil som den övriga kyrkan.

Kyrkan är inredd i nyklassicism och stora delar av inredningen är från 1800-talet. Dopfunten är dock från 1600-talet och den räddades ur Varbergs dåvarande kyrka på Platsarna som brann ner 1666. Den är tillverkad av ek, som sedan snidats, målats och förgyllts. Själva skålformen är sju-sidig och runt om finns så kallade hermer (manliga och kvinnliga skyddssymboler).

I kyrkans kor finns fyra målade glasfönster, som visar olika händelser ur Jesu liv. Dessa är målade av den danske konstnären Johan Thomas Skovgaard och installerades i kyrkan 1960. De ersatte då tidigare målade fönster från sent 1800-tal.

I kyrkan hänger flera målningar, däribland en gammal altartavla från 1716 som hänger till höger om ytterdörren. Det är osäkert när altartavlan ersattes av det nuvarande krucifixet.

Genom historien har Varbergs kyrka haft totalt fyra orglar. Den nuvarande orgeln är från 1966. Den har 36 stämmor och är helt mekanisk. Det var företaget Olof Hammarberg i Göteborg som byggde orgeln.

Sidan uppdaterad 4/20/2016