Kallbadhusets historia

Traditionen med kall- och varmbad går tillbaka till den tid då Varberg var en mycket populär kurort.

De första årtiondena hade man enbart använt vatten för invärtes bruk. Men på 1820-talet kom man underfund med att det även kunde användas för utvärtes bruk.

I Varberg följde man naturligt nog efter de något äldre badorterna när man senare under 1820-talet byggde en flytande bassäng för kalla havsbad i hamnen. ”Badflotten” hade en slags sump av träspjälor där de badande kunde kliva ner. Badsumparna ersattes på 1850-talet av fasta bassänger, byggda på pålar som var nerkörda i bottnen, alltså föregångaren till de fasta kallbadhusen.

År 1864 bildades ett nytt badbolag med kommunalt stöd, och man bestämde att staden både behövde ett nytt varmbadhus och ett kallbadhus. Dessa uppfördes mittemot varandra, vid den strand vi idag kallar ”Barnens badstrand”.

Varbergs första fasta kallbadhus, som byggdes 1866, hade en morisk stil med lökkupoler på hörnpaviljongerna och mittpartiet. Badhuset existerade i knappt 20 år. En kraftig höststorm 1884, som härjade längs hela västkusten, spolierade byggnaden.

Det nya kallbadhuset
Varbergs andra kallbadhus stod färdigt 1886, och det var nu man på allvar började ta upp konkurrensen med övriga hälsoorter. Det nya badhuset var mycket likt det föregående; det hade samma byggnadsstil, men var naturligtvis modernare. Det hade en herr- och en dambassäng, 6 duschrum i vardera samt 20 omklädningsrum. Inte heller det här kallbadhuset fick stå kvar särskilt länge. Det ödelades av den s.k. ”julastormen” 1902. Den värsta storm som någonsin rasat på västkusten.

Redan året därpå, 1903, uppfördes ett nytt kallbadhus. Det är denna byggnad vi fortfarande kan njuta av nere vid Barnens badstrand. Under åren 1994-96 renoverades exteriören tillbaka till sitt ursprungliga skick.

Kallbadhuset används fortfarande av kallbadare sommar och vinter och genom de stora fönstren i bastun får havet ett alldeles särskilt skimmer. Det finns en herr – och en damsida med två bastur vardera.

Sidan uppdaterad 2/6/2017