Registrera evenemang

Evenemangskalendern som visas på visitvarberg.se ska inriktas på det som rör upplevelsestaden Varberg. Kriterier för det som publiceras är följande:

Evenemanget:
– ska vara öppet för allmänheten
- ska vara relevant och intressant för turister
– ska vara en händelse utöver den dagliga verksamheten
– ska äga rum i Varbergs kommun, och ska vara ett evenemang och inte
  en aktivitet
– vara oss tillhanda via webbformulär minst 2 veckor före evenemangsdatum.
  Ju tidigare du registrerar ditt evenemang desto bättre, då besökare ofta går
  in och tittar långt i förväg vad de ska hitta på.

Det som inte kommer med är:
Kurser/utbildningar, gudstjänster/bönemöten, boule/stavgång och liknande. Samt medlemsmöten och föreningsevenemang som endast riktar sig till medlemmar.

Bestämmanderätt
Marknad Varberg är ansvarigt för publicering i evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att göra redaktionella urval. Allt material godkänns av Marknad Varberg före publicering. Om tvistemål uppstår avgör Marknad Varberg om något ska publiceras eller ej.

________________________________________________________________

FÖR ATT SYNAS I DAGBOKEN I HALLANDS NYHETER GÄLLER FÖLJANDE: 

- Inlägg i dagboken kan ENDAST ske genom webbformuläret https://events-submission-se.newmindmedia.com/varberg

- Det går inte att lämna in lappar, skicka mail eller ringa in med information till Marknad Varberg/turistinformationen, HN eller kultur- & fritidsförvaltningen.

- Om du/din förening inte har tillgång till dator är du välkommen att använda en bokningsbar dator på något av biblioteken i Varbergs kommun, alternativt kunddatorn på turistinformationen.

- Eventuell ändring eller borttagning av redan inlagd information sker via HN.
E-post: foreningsliv@hn.se  

- För att vara säker på att evenemanget kommer med i Dagboken ska det läggas in senast två veckor innan aktuellt datum.

- Inlagt material redigeras inte innan tryck i HN, utan kommer in som det är inlagt.

- HN väljer och sorterar vad som ska tryckas i tidningen.


Tänk på att bekräftelsesidan måste visas efter att du fyllt i och skickat in formuläret, för att ditt evenemang helt säkert ska vara registrerat.

OBS! Vi har just nu problem med att registrera postnummer i ett antal områden. Om ni får felmeddelande, testa gärna att välja postnummer 432 00 istället och använd Google Chrome som webbläsare. Vår support arbetar på att lösa problemet. Tack för din förståelse.

Registrera ett evenemang
Jag har läst igenom riktlinjerna, är införstådd med dem och vill nu registrera mitt evenemang

 

Sidan uppdaterad 5/22/2017