Info & regler vid bokning av biljetter

BOKNINGSREGLER

Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Du som kund är också ansvarig för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats.

Köpt biljett återlöses ej och byte mot annan biljett accepteras således inte. Biljetten är en värdehandling och borttappad biljett ersätts ej. Vid inställt arrangemang ansvarar Marknad Varberg AB ej för återbetalning utan hänvisar till arrangören. I vissa fall kan Marknad Varberg återköpa biljetten om uppdrag för detta lämnats av arrangören. Återköpet ska ske inom en månad efter att arrangemanget skulle ha ägt rum. Serviceavgift och porto återbetalas inte.

 

ALLMÄN INFO

Marknad Varberg säljer biljetter åt olika arrangörer och är enbart ett biljettombud. Vid frågor utöver biljetthanteringen exempelvis om evenemanget och deras genomförande så är det arrangören för evenemanget som besvarar dessa.

Biljettköp. En reservation/bokning kan ångras/avbokas fram till att betalningen är gjord. Avbokning/Ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter enligt Distansavtalslagens regler. När biljetten är köpt är kunden bunden till sitt köp. Förlorad biljett ersätts inte.

Serviceavgift. I biljettpriset ingår en serviceavgift.

Gruppbokning. Vid köp av biljetter över 8 personer så kontakta oss för kompletterande information på 0340-86800

Inställt evenemang.  Som nämndes i bokningsreglerna så ansvarar du som kund själv för att kontrollera om evenemangets datum, tid eller plats har ändrats samt då även om arrangemanget blivit inställt. Arrangören eller Marknad Varberg AB på uppdrag av arrangören kommer givetvis att informera de kunder som köpt biljett till det inställda evenemanget.

 

Sidan uppdaterad 10/19/2016