Gamla Flickskolan

Flickskolan i Varberg blev jämnt 100 år gammal innan den upphörde som läroanstalt 1973.

ETT LÄROVERK FÖR FLICKOR
Mitt emot Stadshuset, som tidigare har varit ett pojkläroverk, ligger den gamla flickskolebyggnaden med fasad av renodlad nyrenässans, vågräta listverk och valmat tak. Byggnadens yttre påminner faktiskt en hel del om Nationalmuseum. Huset är byggt i rött tegel.

Det var några familjefäder som kom på idén att öppna en skola för flickor. Den startade 1873 i en träbyggnad vid Västra Vallgatan. Skolan var privatfinansierad fram till 1892, då staden övertog det ekonomiska ansvaret. Den 1 november 1900 invigdes det nya Elementarläroverket för flickor på Östra Långgatan. Biskop E.H. Rodhe från Göteborg höll invigningstalet. Byggmästare var Johannes Nilsson.

FOSTRAS TILL GODA SAMHÄLLSMEDBORGARE
Den första föreståndarinnan hette Emma Strömberg, varefter följde Ingeborg Hamberg, Tora Lundgren, Hanna Röstin och de sista åren Gulli Bergenlund. Särskilt Hanna Röstin har beskrivits som mycket sträng, men hon hade också ett hjärta av guld. Hon hade pli på sina flickor och föräldrarna uppmanades att se till att de höll sig inomhus om de mörka kvällarna. Hanna Röstin såg till sina elevers bästa och ville fostra dem till goda samhällsmedborgare.

Trots utegångsförbudet tyckte flickorna om sin skola och de respekterade skolledningens regler. De tusentals flickor som fick sin utbildning i detta flickläroverk har säkert sett tillbaka på den här tiden med tacksamhet.

EN GEMENSAM GYMNASTIKSAL
Efter 1894, då pojkläroverket stod färdigt, förändrades på många sätt såväl skolan som den kommunala verksamheten, samtidigt som den växte i omfattning. År 1919 byggdes en gemensam gymnastik- och högtidssal för de båda läroverken på den södra sidan av Engelbrektsgatan.

ANVÄNDNING IDAG
Skolan ombildades 1944 till Varbergs kommunala flickskola och avvecklades vid gymnasieutbildningens genomförande. Sista kullen gick ut 1973. Efter det övertog Varbergs kommun den gamla skolbyggnaden, där nu bland annat gatuförvaltningen håller till.

Sidan uppdaterad 8/5/2014