Sparbankshuset

Söder om Varbergs torg, mittemot kyrkan, ligger det ståtliga Sparbankshuset.

Det byggdes mellan åren 1896-1898, efter ritningar av göteborgsarkitekten Johan Emil Billing. Fasaden mot torget ser ut som när huset var nytt.

Varbergs Sparbank hade startat sin verksamhet redan 1836, men då i en lokal i stadens rådhus. Trots en blygsam start, utvecklades Varbergs Sparbank under 1800-talets andra hälft till en mäktig organisation. Tidigt fanns tanken på en egen bankbyggnad, och en explosiv ekonomisk utveckling både inom näringsliv och inom jordbruk bidrog till att det inrättades en speciell byggnadsfond år 1892. Efter den stora stadsbranden 1863, då bland annat det ”gamla rådhuset” brann ner, hade flera mäktiga tomter vid torget legat orörda. Men i februari 1896 inköptes dessa för sparbankens räkning. Bygget påbörjades strax därefter.

Johan Emil Billing har hämtat inspiration från tysk, fransk och holländsk renässansarkitektur. Bottenvåningen består av en rustik kvadermur av varbergsgranit, hämtad från ett brott vid Påskberget. De tre översta våningarna är uppförda av gula och röda klinkertegel som inköptes från Tyskland, och all dekor, i form av hörnomfattningar, bågar och friser, utfördes i röd sandsten från Överreds kloster i Skåne. Bygget vittnar om dåtidens välmåga och expansion i Varberg. Byggmästare var Johannes Nilsson från Varberg. 

År 1991 invigdes ett nytt bankhus i nära anslutning till det gamla sparbankshuset. I det gamla bankhuset finns idag Varbergs Sparbank AB:s huvudkontor. Här sitter VD och övrig bankledning. Här finns även bankens specialister inom företag, aktier, juridik, försäkringar och kapitalförvaltning. Här finns också avdelningar som Marknad, Administration, It, Ekonomi, Kredit, Personal och Telefonbanken. 

Sidan uppdaterad 8/5/2014