Torghandelns historia

Två dagar i veckan, onsdag och lördag, året om är det torghandel i Varberg. Det är en gammal tradition. Kommers, handel och köpenskap hör staden och torget till.

EN MITTPUNKT I VARBERG
Torget har alltid varit den centrala mittpunkten i Varberg. De viktigaste funktionerna samlades runt marknadsplatsen: kyrkan, rådhuset, stadshuset, stadshotellet och banken. Redan på 1600-talet bedrevs en livfull handel på torget.  Bönderna sålde t ex sina jordbruksprodukter direkt från vagnarna.

Efter en kraftig stadsbrand 1863 utökades ytan på torget och det belades med kullersten. År 1883 prydde man torgets mitt med en cirkelrund plantering omgiven av ett järnstaket som skänktes av Varbergs brännvinsbolag, därav namnet ”Brännvinsringen”.  Man ville helt enkelt försköna torgmiljön.  När man på 1930-talet byggde om torget ersatte man denna plantering med en fontän och skulptur av Bror Marklund, ”Badande ungdom” och kullerstenen ersattes med smågatsten. Idag hittar vi istället ”Brännvinsringen” i den lilla parken på Engelbrektsgatan.

Fram till 1940-talet saknade torghandeln bestämmelser; vem som helst kunde stå på torget och sälja, det kostade inget och det fanns inga bestämda platser över var man skulle stå. Men genom en torghandelsstadga 1944 ändrades detta och man delade upp torget så att bönder och grönsakshandlare stod i mitten osv. Handeln med kött förbjöds, och charkuterivagnarna, som inmutat plats i södra delen, försvann.

På torgets norra del, invid kyrkan, har den s.k. ”klutahandeln” ända sedan 1700-talet haft ett alldeles speciellt inslag i torghandeln. Klutar var felaktigt vävda tyger, som såldes efter vikt. Denna frihandel var i huvudsak förbehållen knallar från Västergötland. Förr i tiden såldes bara textilier här, såsom tyger, stuvbitar och enklare kläder. Detta är något förändrat, men konfektion av olika slag är ändå huvuddelen av försäljningen.

TORGET IDAG
Trots kraftig expansion under 1900-talet har Varbergs stadskärna behållit sin charmiga småstadskaraktär. Torget är fortfarande kantat av kyrka, sparbank, stadshotell samt f d rådhus. Som mötesplats hade torget kanske större betydelse förr i tiden, men fortfarande drar torghandeln mycket folk, särskilt under sommarhalvåret. Då trängs både turister och Varbergsbor bland alla marknadsstånd för att titta på varorna som dukats upp, handla och träffa bekanta. Traditionsenligt är onsdagar och lördagar lika med torgdagar i Varberg (dock inte om dag är helgdag, då ligger torgdagen dagen innan).

Sidan uppdaterad 12/16/2013


Varbergs torghandel

Varbergs torghandel

Två dagar i veckan, onsdag och lördag, året om är det torghandel i Varberg. En gammal tradition som lever kvar än idag!