Rosenfredsskolan

I kontrast mot grönskan och villorna reser sig Rosenfredsskolans jättestora tegelvolym från 1910 som ett monumentalt landmärke. Hur kände sig den sjuåring, som för första gången närmade sig denna byggnad?

Varbergs Folkskola inrättades 1847, och Rosenfredsskolan var den fjärde folkskolebyggnaden som uppfördes. Endast den och Gamlebyskolan (Norra folkskolan) finns kvar idag.

ARKITEKTUR FÖR ORDNING OCH DICIPLIN
Rosenfredsskolan, eller Södra folkskolan som den först kallades, ritades av arkitekt Lars Kellman och byggdes av Johannes Nilsson. Den invigdes 1910.

Dåtidens krav på ordning och disciplin i skolan talar tydligt genom byggnadens arkitektur än idag, med de slutna, borgliknande tegelmurarna och de kraftiga, symmetriskt arrangerade volymerna. Fasadklockan vittnar hur viktigt det var med punktlighet.

FREDSKONFERENSEN
År 1914, mitt under första världskriget, hölls en internationell fredskonferens i Rosenfredsskolans lokaler. De resolutioner som antogs skickades till regeringar världen över, och kom sedan att ha stor betydelse när Nationernas Förbund bildades 1920. NF är föregångare till FN, Förenta Nationerna.

ROSENFREDSSKOLAN IDAG
Rosenfredsskolan fungerade som kommunal grundskola fram till F9-reformen år 2000, då eleverna flyttade till Påskbergsskolan. Sedan 2005 huserar Kulturskolan i lokalerna samt gymnasiets estetiska program.

Sidan uppdaterad 8/5/2014