Tidsaxel

Här kan du läsa om händelser i Varbergs historia som kurort.

Tidsaxel för Varberg 200 år som kurort.
SE TIDSAXEL >>


År 1811
Svartekällan nere i Apelviken upptäcks officiellt och ett brunnshus uppförs något år senare. Källan hade varit känd sedan tidigare men kom nu att utnyttjas under mer ”ordnade” former.

År 1822
Bygger man i Varberg ett varmbadhus innehållande 5 badrum. Med tiden utökades verksamheten och varmbadhuset byggdes till för att omkring år 1860 ha 12 badrum för varmbadade gäster.

År 1826
Kulturpersonligheten, biskopen i Växjö tillika ledamoten av Svenska Akademien Esaias Tegnér besöker Varberg denna sommar. Skriver, de numera, klassiska raderna till sin gode vän Brinkman i Stockholm. ”Sedan mer än 14 dagar är jag här och insaltas som en sill i skärgården… Lägg nu till allt detta att Varberg utom all fråga är det fulaste stället i Sverige: det är Nordens sanddosa. Men man lär tro att det är med fula ställen som med fula fruntimmer: de äro nyttiga för hälsan”

År 1837
Monteras Brunnshuset vid Svartekällan ned och fraktas in till Varberg. Här kommer det att byggas upp på en tomt, belägen mitt för Varbergs kyrka. Det lilla brunnshuset byggdes till ordentligt och Brunnssalongen i Brunnsparken skapades. Här inne hölls fester, konstutställningar, konserter och teaterframträdanden. Ute i Brunnsparken, vilken var omgärdad av ett staket, flanerade badsocieteten omkring i skydd av trädens skugga, för att inte bli solbrända.

År 1852
Anlöper den första ångbåten Varberg i reguljärtrafik. Båten kom att anlöpa Varberg norrifrån på tisdagar och söderifrån på lördagar. Denna båttrafik ökade tillgängligheten till sommarstaden och besökareantalet ökade dessutom ordentligt.

År 1856
Anläggs den så kallade badhusparken i anslutning till Varmbadshuset. Denna park skulle några decennier senare komma att byta namn till societetsparken. Detta med anledning av att man uppför det ståtliga societetshuset i den gamla badhusparken.

År 1866
Beslutade Varbergs stadsfullmäktige att man skulle uppföra ett stort och modernt varmbadhus med tjugo badrum tillika med ett kallbadhus. De båda badhusen kom att uppföras i närheten av varandra vid nuvarande Barnensbadstrand. Det vackra varmbadhuset fick stå kvar till 1925 emedan kallbadhusets historia blev betydligt kortare. Redan 1884 slogs kallbadhuset i spillror av en svår storm. Ett nytt uppfördes under åren därpå men även detta totaldemolerades i den oerhörda ”julastormen” 1902. Redan nästföljande år stod ett nytt kallbadhus färdigt och detta kan vi fortfarande njuta av nere vid Barnensbadstrand.

År 1880
Varberg får sin första järnvägsanknytning. Genom ”Varberg-Borås järnväg” ökades tillgängligheten till sommarstaden även på land, detta påverkade besökarantalet i en synnerligen positiv anda. Ytterligare järnvägsanknytningar tillkommer åren 1886, 1888 samt 1911

År 1884
Det magnifika societetshuset i societetsparken uppförs efter ritningar av den välkände arkitekten Adrian Peterson i Göteborg. I och med uppförandet av detta hus kom mycket av badortslivet att koncentreras här och i den omgivande parken. Ute i parken lät man uppföra en musikestrad, vattenpaviljong samt en kägelbana m.m.

År 1895
Invigs Varbergs teater under pompa och ståt. En mängd teatersällskap och enskilda skådespelare har här genom åren underhållit såväl sommargäster som lokalbefolkningen.

År 1902
Varbergs Stadshotell uppförs och Varberg kan nu erbjuda tillresta sommargäster luxuösa boenden med bland annat elektriskt ljus!

År 1911
Järnvägsanknytningen Varberg-Ätran invigs. Denna järnvägssträckning var i bruk fram till 1961.

År 1925
Ett nytt varmbadhus invigs, på pingstafton av landshövding Axel Mörner, på andra sidan av societetsparken. Det gamla säljs och monteras ned för att senare komma att bli grundstomme i ett hyreshus, uppfört i stadens östra delar.

År 1925
Grimetons radiostation invigs av konung Gustaf V. Radiostationen är sedan 2004 upptagen på UNESCO:s världsarvslista.

År 1931
Den siste fången lämnar Varbergs fästning som härmed upphör som fångvårdsanstalt. Lokaliteterna, vilka fångvården nyttjat, förändras så småningom till ett populärt vandrarhem.

År 1936
Bockstensmannen hittas i Bockstensmosse utanför Varberg. Fyndet var en sensation och går idag att beskåda på Hllands kulturhistoriska Museum. Bockstensmannens klädedräkt är världens enda fullständigt bevarade medeltidsdräkt.

År 1938
Den första svenska semesterlagen infördes detta år och gav arbetstagare två veckors betald ledighet per år. Semestern förlängdes till tre veckor 1951 och till fyra veckor 1963. Nu gällande lag från 1978 föreskriver fem veckors årlig semester.

År 1961
Färjeförbindelsen till Grenå startas. Genom denna anknytning, ”Europafärjan” finner många utländska sommargäster vägen till Varberg

År 1992
Kusthotellet med Kurorten öppnar sin verksamhet i de om- och tillbyggda fastigheterna i Apelviken. Lokaliteterna har tidigare rymt verksamheten för Kustsanatoriet men har varsamt renoverats. Mycket av den gamla vackra arkitekturen har, på ett pietetsfullt sätt, bevarats och inkorporerats med den moderna kurortsverksamheten. Med rötterna i 1800-talets kurort förädlas och utvecklas ständigt den behagfulla kurortsverksamheten.

År 2011
Varberg firade 200 år som kurort. Ett jubileum som under i stort sett hela året manifesterades med en rad olika evenemang och aktiviteter. Festligheterna sammanställdes sedan i 200-årboken. Flera företag tog fram produkter för jubileet. Under året firades jubileet med "utmaningar" där verksamheter fick visa upp sig och allmänheten fick chans att prova på nya aktiviteter. 

BLÄDDRA & LÄS 200-ÅRSBOKEN >>

Sidan uppdaterad 12/16/2015