Björkängs havsbad

http://www.bjorkangshavsbad.se/